Σκάφη & Αεροσκάφη

Νηολόγηση Σκάφους Αναψυχής

Η Offshore Innovation Group έχει την δυνατότητα να σας προσφέρει υπηρεσίες καταχωρήσεις σημαίας νηολογίου στις ακόλουθες χώρες:

  1. Ελλάδα
  2. Αγγλία
  3. Κύπρος
  4. Μάλτα

Πως θα Επωφεληθώ από τη Νηολόγηση Σκάφους?

Για την νηολόγηση του σκάφους σας, η επιλογή της σημαίας (δικαιοδοσία) είναι μια σημαντική απόφαση που κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του πριν από την παραλαβή του νέου σκάφους του. Ανάλογα του τόπου της φορολογικής κατοικίας σας μια τέτοια απόφαση θα έχει τις ανάλογες φορολογικές επιπτώσεις. Εμείς στην Offshore Innovation Group σας βοηθάμε στην επιλογή της κατάλληλης σημαίας λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις ιδιαίτερες επιθυμίες του πελάτη καθώς και τις επιλογές που είναι διαθέσιμες την συγκεκριμένη χρονική στιγμή στη διεθνή αγορά.

Οι σημαντικότεροι παράγοντες για την επιλογή της κατάλληλης σημαίας είναι:

  • Διεθνή φήμη της σημαίας
  • Φορολογική συνέπεια του συγκεκριμένου κράτους
  • Εθνικότητα του ιδιοκτήτη του σκάφους
  • Περιοχή νηολόγησης του σκάφους
  • Έξοδα καταχωρήσεων και τα ετήσια τέλη

Η Offshore Innovation Group σε συντονισμό με τους τοπικούς συνεργάτες της στην Μάλτα και Κύπρο μπορούν να νηολογήσουν το καινούριο ή μεταχειρισμένο αεροσκάφος σας. Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών καθώς και την έκδοση όλων των νόμιμων πιστοποιητικών.