Ίδρυση – σύσταση Εταιρείας στο Χονγκ Κονγκ

Μία εταιρεία όπου δρα στο Χόνγκ Κόνγκ είναι μία εταιρεία και μπορεί να απολαμβάνει τα ίδια αφορολόγητα οφέλη με μία εταιρεία στις Σεϋχέλλες. Με την ίδρυση μίας εταιρείας στο Χονγκ Κονγκ, μπορείτε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας στην Ασία, καθώς είναι πιο εύκολο να ιδρύσετε μια νέα εταιρεία στην Κίνα σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ασίας.

Επίσης μπορείτε να νοικιάσετε ένα γραφείο που θα προσλαμβάνει τοπικό προσωπικό πληρώνοντας πολύ λίγο φόρο (ο οποίος είναι μόνο 16,5% επί των καθαρών κερδών) και μόνο εάν υπάρχουν κέρδη.

Αυτό που παίρνετε με την ίδρυση της εταιρείας στο Χόνγκ Κόνγκ είναι:

 • Σύσταση εταιρείας
 • Ίδρυση Εταιρείας και Εκπρόσωπο για το πρώτο έτος λειτουργίας
 • Κρατικά τέλη για το πρώτο έτος
 • Καταστατικό εταιρείας
 • Ένα πρωτότυπο Πιστοποιητικό Σύστασης
 • Διορισμός του πρώτου διευθυντή
 • Γραπτές Αποφάσεις ως πρώτος διευθυντής
 • Μητρώο της Εταιρίας
 • Μητρώο Μελών
 • Πιστοποιητικό Μετόχου/Μετόχων
 • Σφραγίδα Εταιρείας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού του Καταστατικού και του Μητρώου της Εταιρείας

Το σύνηθες χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ίδρυση της εταιρείας είναι 3-5 εργάσιμες ημέρες. Στην συνέχεια θα πρέπει να περιμένουμε την αποστολή των επίσημων εγγράφων και πιστοποιητικών η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και δύο εβδομάδες.

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Υπηρεσία Νομικού Συμβούλου-Εκπροσώπου Εταιρείας:

Η υπηρεσία νομικού συμβούλου εταιρείας εξασφαλίζει η την μέγιστη δυνατή προστασία της ταυτότητας, όπως το όνομα του κατόχου της εταιρείας που θα εμφανίζεται σε όλα τα εταιρικά έγγραφα, καθώς και σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή σύμβαση. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της υπηρεσίας είναι ότι ο νομικός εκπρόσωπος δρα για λογαριασμό σας με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων υψηλής φορολογικής δικαιοδοσίας.

Κόστος 300 €

Πληρεξούσιο:

Αν επιλέξετε το " Υπηρεσία Νομικού Συμβούλου-Εκπροσώπου Εταιρείας " αυτή η πρόσθετη υπηρεσία μπορεί να εκδοθεί υπέρ σας, ώστε να είναι σε θέση να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας.

Κόστος 100 €

Άνοιγμα Εταιρικού Τραπεζικού Λογαριασμού: Κόστος 100 €