Ίδρυση - σύσταση offshore εταιρείας στις Σεϋχέλλες

Το κράτος των Σεϋχέλλων μπορεί να προσφέρει μια ευρεία διαθεσιμότητα ονομάτων, για την ίδρυση εταιριών ακολουθώντας το επενδυτικό μοντέλο που υπάρχει στις Μπαχάμες.

Οι Σεϋχέλλες αποτελούν μια εξαιρετική τοποθεσία για επενδύσεις μεταξύ της Ευρώπης και της Άπω Ανατολής, λόγω της μικρής διαφοράς στις τοπικές ώρες, καθώς επίσης και για το πλεονέκτημα που προσφέρουν με την ύπαρξη δύο επίσημων γλωσσών, γαλλικά και αγγλικά.

Οι Σεϋχέλλες επίσης θεωρούνται ένας από τους κυριότερους επενδυτικούς προορισμούς σε θέματα ναυτιλίας, ενώ σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου αποτελεί επενδυτικός προορισμός για εταιρείες εισαγωγών/εξαγωγών.

Φορολογία και Τέλη

Οι υπεράκτιες εταιρείες των Σεϋχελλών έχουν μηδενική φορολογία στα κέρδη που αποκτήθηκαν εκτός των Σεϋχελλών. Τα κρατικά τέλη είναι προκαθορισμένα και πρέπει να πληρώνονται κάθε χρόνο. Όλα τα ετήσια τέλη ανανέωσης απαιτούνται για την επαναλειτουργία της εταιρείας. Οι offshore εταιρείες των Σεϋχελλών απαλλάσσονται από κρατικά τέλη για ανταλλαγή μετοχών ή την πώληση των περιουσιακών στοιχείων.

Αυτό που παίρνετε με την ίδρυση της υπεράκτιας εταιρείας είναι:

 • Σύσταση εταιρείας
 • Ίδρυση Εταιρείας και Εκπρόσωπο για το πρώτο έτος λειτουργίας
 • Κρατικά τέλη για το πρώτο έτος Καταστατικό εταιρίας
 • Ένα πρωτότυπο Πιστοποιητικό Σύστασης
 • Διορισμός του πρώτου διευθυντή
 • Γραπτές Αποφάσεις ως πρώτος διευθυντής
 • Μητρώο της Εταιρείας
 • Μητρώο Μελών
 • Πιστοποιητικό Μετόχου/Μετόχων
 • Σφραγίδα Εταιρίας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού του Καταστατικού και του Μητρώου της Εταιρείας

Το σύνηθες χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ίδρυση της εταιρείας είναι 3-5 εργάσιμες ημέρες. Στην συνέχεια θα πρέπει να περιμένουμε την αποστολή των επίσημων εγγράφων και πιστοποιητικών η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και δύο εβδομάδες.

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Υπηρεσία Νομικού Συμβούλου-Εκπροσώπου Εταιρείας:

Η υπηρεσία νομικού συμβούλου εταιρείας εξασφαλίζει η την μέγιστη δυνατή προστασία της ταυτότητας, όπως το όνομα του κατόχου της εταιρείας που θα εμφανίζεται σε όλα τα εταιρικά έγγραφα, καθώς και σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή σύμβαση. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της υπηρεσίας είναι ότι ο νομικός εκπρόσωπος δρα για λογαριασμό σας με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων υψηλής φορολογικής δικαιοδοσίας.

Πληρεξούσιο:

Αν επιλέξετε την "Υπηρεσία Νομικού Συμβούλου-Εκπροσώπου Εταιρείας " αυτή η πρόσθετη υπηρεσία μπορεί να εκδοθεί υπέρ σας, ώστε να είναι σε θέση να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας.