Ίδρυση – σύσταση Εταιρείας στις Η.Π.Α

Το κόστος ίδρυση μιας μονοπρόσωπης εταιρείας στο Ντελάγουερ με το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο καθώς επίσης και το πιστοποιητικό ίδρυσης και κατάστασης της εταιρείας, ανέρχεται στα 800 €.

Η Offshore Innovation Group θα προετοιμάσει και θα συμπληρώσει εκ μέρους σας όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Η ίδρυση της εταιρείας θα ολοκληρωθεί μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες. Η καταχώρηση εταιρείας πραγματοποιείται με οποιοδήποτε όνομα.

Η Offshore Innovation Group μόλις παραλάβει τα έγγραφα από τις υπηρεσίες θα σας τα στείλει μέσω email. Στην συνέχεια θα γίνει αποστολή ταχυδρομικά όλων των γνήσιων εγγράφων που έχουν σχέση με την εταιρεία σας.

Οι εταιρείες που ιδρύονται στο Ντελάγουερ μπορούν να λειτουργήσουν ως υπεράκτιες ή ως φορολογητέες εταιρείες. Εάν δεν έχετε επιχειρηματική δραστηριότητα στις Η.Π.Α. , δεν έχετε τραπεζικό λογαριασμό, εργαζόμενο, πελάτη η κάποιον προμηθευτή από τις Η.Π.Α. , τότε χρειάζεται μόνο να πληρωθεί φόρος περίπου 70 € τον χρόνο. Αυτό κάνει το Ντελάγουερ ως τον φθηνό προορισμό για την ίδρυση offshore εταιρείας. Εάν όμως πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε δραστηριότητα στις Η.Π.Α. τότε η επιχείρηση θεωρείται πλέον φορολογήσιμη.

Αυτό που παίρνετε με την ίδρυση της εταιρείας στο Ντελάγουερ είναι:

 • Σύσταση εταιρείας
 • Ίδρυση Εταιρείας και Εκπρόσωπο για το πρώτο έτος λειτουργίας
 • Κρατικά τέλη για το πρώτο έτος
 • Καταστατικό εταιρείας
 • Ένα πρωτότυπο Πιστοποιητικό Σύστασης
 • Διορισμός του πρώτου διευθυντή
 • Γραπτές Αποφάσεις ως πρώτος διευθυντής
 • Μητρώο της Εταιρείας
 • Μητρώο Μελών
 • Πιστοποιητικό Μετόχου/Μετόχων
 • Σφραγίδα Εταιρείας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού του Καταστατικού και του Μητρώου της Εταιρείας

Το σύνηθες χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ίδρυση της εταιρείας είναι 3-5 εργάσιμες ημέρες. Στην συνέχεια θα πρέπει να περιμένουμε την αποστολή των επίσημων εγγράφων και πιστοποιητικών, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και δύο εβδομάδες.

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Υπηρεσία Νομικού Συμβούλου - Εκπροσώπου Εταιρείας:

Η υπηρεσία νομικού συμβούλου εταιρείας εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή προστασία της ταυτότητας, όπως το όνομα του κατόχου της εταιρείας που θα εμφανίζεται σε όλα τα εταιρικά έγγραφα, καθώς και σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή σύμβαση. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της υπηρεσίας είναι ότι ο νομικός εκπρόσωπος δρα για λογαριασμό σας με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων υψηλής φορολογικής δικαιοδοσίας.

Κόστος 300 €

Πληρεξούσιο:

Αν επιλέξετε την " Υπηρεσία Νομικού Συμβούλου - Εκπροσώπου Εταιρείας ", αυτή η πρόσθετη υπηρεσία μπορεί να εκδοθεί υπέρ σας, ώστε να είναι σε θέση να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας.

Κόστος 100 €

Τέλος Ετήσιας Ανανέωσης Λειτουργίας της Εταιρείας : 500 €

Άνοιγμα Εταιρικού Τραπεζικού Λογαριασμού: 450 €