Ίδρυση – σύσταση Εταιρείας στη F.Y.R.O.M. (Σκόπια)

Η υπηρεσία ίδρυσης εταιρείας στην F.Y.R.O.M περιλαμβάνει όλα όσα θα χρειαστείτε για να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας, ενώ το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 600 €. Η Offshore Innovation Group θα προετοιμάσει και θα υποβάλλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα εκ μέρους σας για την ίδρυση της εταιρείας. Η ίδρυση της εταιρεία σας ολοκληρωθεί σε 5 εργάσιμες ημέρες.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται κατά την ίδρυση της εταιρείας στην F.Y.R.O.M είναι:

 • Όλα τα Νόμιμα Έγγραφα για το Άνοιγμα Εταιρικού Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Πιστοποιητικό Ίδρυσης της Εταιρείας
 • Πιστοποιητικό Κατάστασης
 • Δωρεάν Γραμμή Υποστήριξης
 • Δύο Αντίγραφα Καταστατικού της Εταιρείας
 • Δύο Αντίγραφα Υπομνήματος της Εταιρείας
 • Πιστοποιητικό για κάθε επενδυτή μέτοχο
 • Όλα τα Παραπάνω Έγγραφα Αποστέλλονται 

Πρόσθετες Υπηρεσίες

 • Λογιστική Υποστήριξη 50 €/μήνα
 • Νομική Υποστήριξη 60 €/μήνα
 • Παροχή Εταιρικής Διεύθυνσης 20 €/μήνα