Ίδρυση – σύσταση Εταιρείας στην Τουρκία

Η υπηρεσία ίδρυσης εταιρείας στην Τουρκία περιλαμβάνει όλα όσα θα χρειαστείτε για να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας, ενώ το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 4000 €.

Η Offshore Innovation Group θα προετοιμάσει και θα καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα εκ μέρους σας για την ίδρυση της εταιρείας. Η ίδρυση της εταιρεία σας θα ολοκληρωθεί σε 15 εργάσιμες ημέρες.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται κατά την ίδρυση της εταιρείας στην Τουρκία είναι:

 • Κράτηση Ονόματος της εταιρείας καθώς και προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων
 • Σύνταξη Καταστατικού της Εταιρείας
 • Συμβολαιογραφικά Έξοδα για την Έκδοση του Πρωτεύοντος Καταστατικού της Εταιρείας
 • Επικυρωμένη μετάφραση του Διαβατηρίου
 • Προετοιμασία Πληρεξούσιου και Συμβολαιογραφικά Έξοδα
 • Επικύρωση Εγγράφων Ίδρυσης της Εταιρείας και του Καταστατικού
 • Κρατικές Αμοιβές
 • Πληρωμή Ταμείου Καταναλωτών
 • Τέλος Λογιστή
 • Πιστοποιητικό της Εταιρείας για την Έγκριση των Εμπορικών και Λογιστικών Βιβλίων (Βιβλίο Απογραφής, Καθολικό Βιβλίο Λογιστικής, κλπ.)
 • Υπογεγραμμένες δηλώσεις των Επιχειρησιακών Στελεχών
 • Καταχώρηση της Εταιρείας στην Γραμματεία Εμπορίου Καθώς και Εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο
 • Εγγραφή της Εταιρείας στο Εμπορικό Επιμελητήριο
 • Πιστοποιητικό Κατάστασης της Εταιρείας
 • Παράδοση Όλων Των Παραπάνω Εγγράφων

Πρόσθετες Υπηρεσίες

 • Βοήθεια για την Αίτηση Λειτουργίας της Εταιρείας στην Ελεύθερη Ζώνη Εμπορίου 500 €
 • Καταχώρηση Εταιρικής Διεύθυνσης (Γραφείο & Διαχειριστής) «Υποχρεωτικό» 900 €
 • Παροχή Βοήθειας για το Άνοιγμα Εταιρικού Τραπεζικού Λογαριασμού 600 €
 • Προσωρινός Διορισμός Διευθυντή (300 €/μήνα, έξι μήνες προκαταβολή) 1800 €

Το τέλος ανανέωσης της εταιρείας είναι 1000 € και παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

 • Παροχή της Εταιρικής Έδρας και Καταχώρηση Εκπροσώπου στην Τουρκία
 • Βεβαίωση Συμμόρφωσης της Εταιρείας με την Τοπική Νομοθεσία
 • Πληρωμή Ετήσιου Κρατικού Τέλους και Συμπλήρωση Όλων των Απαραίτητων Εγγράφων
 • Ετήσια Εγγραφή στο Εμπορικό Επιμελητήριο στην Κωνσταντινούπολη TL 100
 • Ετήσιο Κυβερνητικό Δήλωσης Εταιρείας στο Υπουργείο Οικονομικών