Ίδρυση - σύσταση Εταιρείας στην Βουλγαρία

Η υπηρεσία ίδρυσης εταιρείας στην Βουλγαρία περιλαμβάνει όλα όσα θα χρειαστείτε για να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας ενώ το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 700 €.

Η Offshore Innovation Group θα προετοιμάσει και θα κατάθεση τα απαραίτητα έγγραφα εκ μέρους σας για την ίδρυση της εταιρείας. Η ίδρυση της εταιρεία σας θα ολοκληρωθεί σε 5 εργάσιμες ημέρες.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται κατά την ίδρυση της εταιρείας στην Βουλγαρία είναι:

  • Σύνταξη του καταστατικού της εταιρείας
  • Συμβολαιογραφική πράξη για την έκδοση καταστατικού της δημιουργούμενης Βουλγάρικης Εταιρείας
  • Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες (Επικυρωμένα Αντίγραφα Διαβατηρίων, πληρεξούσια κλπ)
  • Η δημιουργία ενός τραπεζικού λογαριασμού για την εταιρεία σας.

Πρόσθετες Υπηρεσίες

  • Λογιστική Υποστήριξη 50 €/μήνα
  • Νομική Υποστήριξη 50 €/μήνα
  • Παροχή Εταιρικής Διεύθυνσης 20 €/μήνα

Το τέλος ανανέωσης της εταιρείας είναι 600 € και παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

  • Συμπλήρωση όλων κρατικών εγγράφων καθώς πληρωμή όλων των κρατικών τελών
  • Παροχή βεβαίωσης συμμόρφωση της εταιρείας σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους